- :

1.  .

2.  .

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  ɡ :

  *     ( ) ( ).

   *    ( ).

- :

1.  .

2.  ( ).

3.  .

4.  .

5.  .

6.  .

7.  ɡ :

   * ( ) ( ).

    * ( ( .

8.  250 .

9.   .

10.  .

   :

1.   ǡ .

2.   ʡ ء .

3.   .

4.   .

5.   .

6.   ɡ .

7.   .

8.   ( ) () .

9.   .

10. .

11. .

12. : .

- ( ) , ( ) , .

   :

- ( ) .

   :

- ( ) .

- .

   :

- ( ) .

- .